Pricing

 Wedding coverage starts from 650 euro. It includes consultations, planning photoshoot, photoshoot itself, and editing of all photos. If you have a small wedding (not more than 40 guests) or another type of event, price will be calculated in hourly rate, 1st hour costs 100 euro and each next hour will cost 50 euro. You will receive your photos on a USB stick in a unique wooden box.


Фотосъемка всего свадебного дня стоит от 650е. Включает в себя консультации и планирование фотосессии, саму фотосессию и обработку всех фотографий. Если у вас маленькая свадьба (до 40 персон) или другой вид фотосъемки, то цена почасовая: 1-й час будет стоить 100е и каждый последующий – 50е. Готовый заказ выдается на USB Flash в фирменной деревянной коробочке.


Serviciile foto pentru ziua nunții costă 650 de Euro. Acestea includ consultări în privința ședinței foto și planificarea acesteia. Dacă aveți sub 40 de invitați la nuntă veți putea beneficia de formula de calcul de preț per oră, astfel prima oră – 100 de Euro, fiecare oră ulterioară – 50 de Euro. Materialul final se va presta pe un Stick USB și într-o cutie de lemn personalizată.


More information →          Больше информации →          Mai multe informații →


Helpful information in question-answer style:

How would you describe your work?
I love to photograph people in the way how they really are, and show them how beautiful they are. Here is how I understand my work in a few words: sensuality, romance, purity, joy.

Do you provide only photography or videography as well?
I do only photography, but I also can suggest you some good videographers.

Do you shoot weddings alone?
Yes. I have an assistant who helps me, but he is not a second photographer.

For how long you store our images?
Your photos will be stored on my external hard drive for one year.
Tip: be sure to make a backup of your photos!

What cameras do you use?
Canon 6D
Canon 5D Mark ii

Do you have a backup equipment?
Of course! I have at least two backups of everything.

Where do you you live?
Chisinau, Moldova

Do you available worldwide?
Sure! With pleasure!

How to book a date?
Leave a message through website contact form or make a call. At the meeting we will sign a contract and after 100 euro prepayment your date will be reserved.

How many photos will we receive?
Number of images is unlimited, it depends on event and number of guests.
Usually you will receive from 600 to 1000 edited images of wedding or about 50 images per hour.

May we get a raw images (duplicates, bad shots, etc.) ?
No, the rejected images will be erased by photographer at the culling process. Only good images will be edited. I look forward to your trust, that culling and editing process is my professional work and vision.

When will we receive our photos?
Your photos will be ready within 2-4 weeks.

Do you provide a second photographer?
Yes. For additional 100 euro you will have a second photographer on wedding reception.
Tip: Recommended if you have more than 120 guests.


Полезная информация в стиле вопрос – ответ:

Как вы можете описать свою работу?
Я люблю фотографировать людей такими, какие они есть и подчеркивать их красоту. Если несколькими словами описать мое отношение к работе: естественность, чувственность, романтичность, чистота, честность, радость.

Вы предоставляете только фотосъемку или видеосъемку тоже?
 Я только фотографирую, но могу порекомендовать хороших видеооператоров.

Вы снимаете один?
Да. Несмотря на то, что со мной всегда есть ассистент, он выполняет функцию исключительно помощника фотографа.

Сколько хранятся наши фотографии у фотографа?
Ваши фотографии гарантированно хранятся в течение одного года.
Совет: обязательно сделайте резервную копию ваших фото!

Какую камеру вы используете?
Canon 6D
Canon 5D Mark ii

Есть ли у вас резервная техника?
Обязательно!

Где вы проживаете?
Кишинев, Молдова

Есть ли возможность провести съемку за границей?
Конечно! С большим удовольствием!

Как забронировать дату съемки?
Оставьте сообщение на сайте или позвоните. При встрече мы заключим контракт и после внесения предоплаты в размере 100 евро дата съемки будет за вами.

Сколько фотографий мы получим?
Количество фотографий не ограничено и зависит в основном от насыщенности программы мероприятия и от количества гостей. В свадебный день это от 600 до 1000 обработанных фотографий или примерно 50 фото в час.

Можно ли получить весь отснятый материал (дубли, неудачные кадры и тд.) ?
Нет, забракованный фотографом материал удаляется на стадии сортировки.  Для дальнейшей обработки используется только хороший на взгляд фотографа материал. Я надеюсь на ваше доверие, в том, что выбор и последующая их обработка фотографий это моя профессиональная работа и видение.

Через сколько будут готовы наши фотографии?
Весь заказ будет готов в течение 2-4 недель.

У вас есть второй фотограф?
Да. За дополнительные 100 евро у вас будет второй фотограф в зале.
(Рекомендуется если у вас больше 120 гостей)Informații utile în stilul întrebare – răspuns:

Cum poți descrie munca ta?
Îmi place să fotografiez pe oameni într-un mod cât se poate de natural, pentru a accentua frumusețea lor. Dacă aș putea descrie în câteva cuvinte atitudinea mea pentru muncă, acestea ar fi: naturalețe, senzualitate, romantism, puritate, sinceritate, bucurie.

Serviciile dumneavoastră includ și filmarea evenimentului?
Prestăm doar servicii foto, însă putem să vă recomandăm câțiva videografi buni.

Fotografiați de unul singur?
Da. Deși am întotdeauna un asistent cu mine, scopul lui este exclusiv de a ajuta pe fotograf.

Cât timp se păstrează nunta noastră la fotograf?
Fotografiile dumneavoastră se păstrează la fotograf timp de 12 luni.
Un sfat din partea noastră ar fi să faceți un Back-Up de rezervă pentru fotografiile dumneavoastră.

Ce cameră folosiți?
Canon 6D
Canon 5D Mark II

Aveți și cameră de rezervă?
Numaidecât.

Unde sunteți stabilit?
Chișinău, R. Moldova

Aveți posibilitatea de a presta serviciile dumneavoastră și în afara țării?
Desigur! Cu mare plăcere!

Cum se poate rezerva o dată în calendarul dumneavoastră?
Vă rugăm să completați formularul de pe site sau să ne sunați. La întâlnire vom semna un contract de prestări de servicii și după plata avansului în valoare de 100 de Euro veți avea data rezervată.

Câte fotografii vom primi în total?
Cantitatea de fotografii în general nu este limitată fiindcă în general aceasta depinde de intensitatea evenimentului și de la numărul de invitați. În mod normal pentru o zi de nuntă clientrul va primi între 600 și 1000 de fotografii editate, ceea ce este aproximativ 50 de fotografii per oră.

Putem oare primi și bruturile (poze nereușite, duble ș.a) ?
Nu, materialul respins de către fotograf se șterge în faza de sortare. Pentru editarea ulterioară se folosesc doar imagini reușite din punctul de vedere al fotografului. Contez pe încrederea dumneavoastră în faptul că editarea și selecția imaginilor sunt viziunea și munca mea ca și profesionist.

În cât timp primim fotografiile noastre?
Comanda este finalizată în decurs de 2-4 săptămâni.

Aveți și posibilitatea de a veni cu încă un fotograf?
Da. Acest serviciu este disponibil contra unei plăți suplimentare de 100 de Euro și veți avea încă un fotograf la sală.
(Acest serviciu este recomandat dacă aveți peste 120 de invitați)

Top